Εισάγετε τα ακόλουθα στοιχεία για να συνδεθείτε στο σύστημα

                  ΑΜ:              

                  ΑΦΜ:                


Η ιστοσελίδα αυτή στηρίζεται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Δεν χρηματοδοτήθηκε από κανένα φορέα και η κατασκευή έγινε
από τον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ της Διεύθυνσης Ιωάννη Αναστόπουλο και τον υπεύθυνο μηχανοργάνωσης  Ντεβερίκο Παναγιώτη.

Παρατηρήσεις και σχόλια mhx@cdseda.att.sch.gr